– Zbieram deszczówkę, oszczędzam kranówkę!

23 września, odbyło się spotkania z ekspertem dotyczące zagospodarowania wody z deszczówki. Prelegent zwracał uwagę na brak wody na terenach nizinnych, w szczególności w Wielkopolsce, a także zaproponował rozwiązania na zwiększenie zasobności gleby w wodę oraz racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. Porównał skrajne regiony na świecie pod względem ilości zużywanej wody przez jednego człowieka w ciągu doby  oraz dostępnej wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski. Z porównania wynika, nie odbiegamy od państw Afryki Północnej. Ze względu na umiarkowany klimat mamy możliwość rozwiązać niektóre problemy z nadmiarem i niedoborem wody w różnych okresach roku i tu za przykład może służyć Szkoła Podstawowa w Cerekwicy, wyposażona m.in. w zbiornik na deszczówkę znajdujący się pod powierzchnią boiska szkolnego. Gromadzona woda z deszczówki wykorzystywana jest ponownie w systemie kanalizacji wodnej w szkole. Kolejne rozwiązania przedstawiały zalety budowy mniejszych zbiorników na deszczówkę na prywatnych działkach oraz zwrócono uwagę na gatunki roślin i drzew, które zatrzymują wodę. Na koniec ekspert przedstawił ekologiczne i ekonomiczne zalety deszczówki. Konkluzją wystąpienia było zabezpieczenie nadmiaru wody na okresy deficytu w ciągu roku.

Visits:130

Zostaw komentarz


Back to top