– JDS

Rozwiązania zastosowane w naszej szkole w ramach projektu Fabryka Ekologów budzą duże zainteresowanie. W linkach można znaleźć artykuły poświęcone tym zagadnieniom. Zapraszamy do lektury!

https://samorzad.pap.pl/konkurs-inwestycja-z-perspektywa/kategoria/inwestycja-z-perspektywa/rokietnica-edukacyjne

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,29796344,w-wielkopolsce-powstaja-przyrodnicze-sciezki-edukacyjne-a-w.html

https://wrpo.wielkopolskie.pl/e-biuletyn/2023/3/fabryka-ekologow-w-cerekwicy.html

Visits:970

Miano „Fabryki ekologów” zobowiązuje, dlatego Szkoła im. Przyjaciół Ziemi w Cerekwicy bardzo aktywnie włącza się w projekty ekologiczne o charakterze lokalnym, ale również ogólnopolskim. Tu dyplom potwierdzający udział w akcji Polskiego Stowarzyszenia ZERO WASTE, w której ramach między innymi zorganizowaliśmy zbiórkę odzieży używanej.

Visits:6745

W czasie ostatniego panelu eksperckiego, który odbył się 8 października w Szkole Przyjaciół w Cerekwicy, Aleksandra Sulejewska omówiła proces powstawania zanieczyszczeń powietrza, ich wpływu na organizm ludzki oraz możliwe działania do walki z nim czy też radzenia sobie z jego negatywnymi skutkami. Podczas interaktywnego wykładu dowiedzieliśmy się, że Polska wypada najgorzej w Unii Europejskiej oraz …

Visits:160

Kolejny panel ekspercki, który odbył się 8 października stwarzał możliwość udziału w dyskusji oraz swobodnego wypowiedzenia się w temacie energii w życiu codziennym. Następnie prelegentka-w tej roli Dorota Błachowicz-przybliżyła działanie istniejących elektrowni w Polsce oraz zwróciła uwagę na rodzaje alternatywnych źródeł energii oraz ich ekologiczne aspekty przetwarzania energii w celu minimalizowania niekorzystnych skutków klimatycznych oraz …

Visits:104

Back to top